Vid efterarbeten när man ska väga av betonggolv för spackling. Man slipper lyfta rätskivan vid förflyttning. Bara att höja 2 meters skaftet så går hjulen ner i golvet och man kan köra fram rätskivan till nästa mätpunkt.