För borttagning av vattenslam på ny gjutning vid maskinglättning vid regnig väderlek.