Vid utläggning av betong. Fungerar som en liten rätskiva för justering av betongen.