Spackelhållarled med 2 meter delbart skaft. Ledbart snabbfäste för spackeln som gör utläggningen lättarbetad. Man kommer åt i alla vinklar och behöver inte gå i spackelmassan.