Vid maskinglättning av betongytan. Jämnar ut trycket när man går på halvhård betong och ger mindre avtryck på ytan.